Satzung/Aufnahmeantrag

Ingelheimer Segelclub e.V. - Satzung vom 19.10.2019

Ingelheimer Segelclub e.V. - Beitragsordnung

Ingelheimer Segelclub e.V. - Antrag auf Aufnahme

Ingelheimer Segelclub e.V. - Lastschriftmandat

Ingelheimer Segelclub e.V. - Ausbildungsordnung beschlossen 09.04.2020

Ingelheimer Segelclub e.V. - Finanzordnung beschlossen 09.04.2020